شیر برقی پنو ماتیک

45

عملکرد  فیلتر رگلاتور: 

در سایزهای 8/1 الی 2/1

حد مجاز فشار کاری : 1/5 - 9 bar

حد مجاز دمای محیطی : 5 / 50c

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید