رگلاتور پنوماتیک

رگلاتور پنوماتیک

12

عملکرد  فیلتر رگلاتور: 

"RE-1/4-1/2-1 : 

فیلتررگلاتور برای گرفتن رطوبت هوا و تنظیم فشار خروجی سیستم پنوماتیک مورد استفاده قرار میگیرد .

21

عملکرد رگلاتور :  

"RE-1/4-1/2-1 : 

رگلاتور فقط برای تنظیم فشار خروجی (فشار بارهای  مختلف) سیستم پنوماتیک مورد استفاده قرار میگیرد .

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید