پدال پنوماتیک

پدال پنوماتیک

شیر پدالی : 

در سایزهای 8/1  الی ½

حد مجاز فشار کاری : 0-10 bar

حد مجاز دمای محیطی : 0 / 60c

25

عملکرد شیر پدالی : 

AY : 

شیرپدالی 5-2 دو حالته فنربرگشت

با فشار پدال  مسیر هوای خروجی عوض شده و با برداشتن پا از روی پدال  مسیر هوای خروجی مجددا“ به حالت قبلی باز میگردد  .

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید