رطوبت گیر پنوماتیک

رطوبت گیر پنوماتیک
12

عملکرد  فیلتر رطوبت گیر: 

"RE-1/4-1/2-1 : 

فیلتر رطوبت گیر فقط برای گرفتن رطوبت هوا در سیستم پنوماتیک مورد استفاده قرار میگیرد .
امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید