روغن زن پنو ماتیک

روغن زن پنو ماتیک
32

عملکرد روغن زن پنوماتیک : 

L-1/4-1/2-1 : 

روغن زن نیز فقط برای روغن کاری سیستم پنوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد. 

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید